Faydalı Bilgiler

 kaygan-zemin

Zemin Güvenliği Nedir ?    www.starantislip.com

Zemin güvenliği, yaşam ve çalışma ortamındaki ıslak zeminlerde kayma, düşme gibi tehlikelere neden olmayacak şekilde tasarlanmasıdır. SGK verilerine göre 2014 yılında 18.389 kişi düz zeminde düşerek iş kazası geçirmiş ve 49 kişi hayatını kaybetmiştir. Düz zeminde düşme nedeniyle meydana gelen kazalar, tüm kazaların yaklaşık %8’lik bölümünü oluşturmaktadır.

Ayrıca ev kazalarının da büyük bir çoğunluğunu ıslak düz zeminlerde düşme nedeniyle oluşan kazalar oluşturur. Bu nedenle zemin güvenliği, yaşam ve iş güvenliğini sağlamak adına çok önemlidir. Bu tip kaygan zeminlerde çözüm         star antislip kaydırmaz zemin solüsyondur zemininize uygulandığı takdirde zemin görünümünü değiştirmeden kayganlığı etkin olarak ortadan kaldırır. 

 site

    Özellikle zemin temizliği sırasında ve sonrasında geçici olarak kaygan zeminler oluşur. Geçici kaygan zeminler, tehlike açısından en üst sınırdan değerlendirilmelidir çünkü zeminin kaygan olduğu ortamdaki diğer kişiler tarafından fark edilmesi çok zor ve beklenmeyen bir durumdur. 

Kaygan Zemin Nerelerde Oluşur ?

Kaygan zeminler sıklıkla ıslak alanların yakınlarında oluşur. Ayrıca temizlik, normal olmayan su akıntıları veya mevsim koşulları nedeniyle geçici kaygan zeminler oluşabilir. Kaygan zeminlerin oluşmasına neden olan en büyük etken dekoratif olması amacıyla kaygan malzemeden yapılmış zemin kaplamaları gelir. Özellikle ülkemizde bir çok işyeri ve bina girişi, kamu kurumlarının koridorları parlak seramik malzeme ile veya mermerle kaplanmıştır ve bu malzemelerin bir çoğunun sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu da zemin ıslandığında buz kadar kaygan olmalarına neden olur. Kaygan zeminlerin oluşması uygun olmayan drenaj sistemi, sıvı veya toz dökülmüş zeminler veya düzensiz yapılan çalışmaların çoğunlukla yetersiz aydınlatma ile birleşmesi nedeniyle gerçekleşir. Ayrıca paspas, halı veya karton gibi yere serilen malzemeler de kaygan zemin oluşmasına neden olur.

Kaygan Zeminlerde Alınacak Önlemler Nelerdir ?

Kaygan zeminlere karşı alınacak en etkili önlem, zeminlerin kayganlaşmasına neden olan koşulları ortadan kaldırmaktır. Ancak kaçınılmaz durumların etkisini azaltmak veya insanlara zarar vermemesini sağlamak için Bu tip kaygan zeminlerde çözüm star antislip kaydırmaz zemin solüsyondur zemininize uygulandığı takdirde zemin görünümünü değiştirmeden kaygan lığı etkin olarak ortadan kaldırır.

Kaymaz Zemin Malzemesi Seçimi

Banyo, mutfak gibi ıslak zeminlerde ve bina girişi gibi dış etkiler nedeniyle sık sık ıslanan zeminlerde kullanılan zemin malzemesi mutlaka kaymaz zemin özelliği taşımalıdır. Günlük hayatta genel kullanım alanlarındaki zeminler için ıslak mekan seramikleri kayma tehlikesini azaltmaktadır ancak daha özel durumlar için zeminde kullanılacak malzemeleri bazı testlere sokmak gerekebilir.

Bunlar; kayma testi, sürtünme katsayısı testi, yüzey pürüzlülük testi, yüzey parlaklık ölçümü, eğik düzlem testi gibi testlerdir.(slip metre , kayma ölçer)

Zemin Kaplama Kimyasalları

Kaymaya elverişli malzeme ile kaplanmış ancak kaygan zemin oluşan zeminlerde en pratik ve oldukça etkili bir yöntem olarak zemin kaplama kimyasalları kullanılabilir. Bu kimyasal malzemeler, kaygan zemine bağlanarak malzemenin sürtünme katsayısını arttırır ve kaymayı engeller. Piyasada  solüsyon olarak bulunan bu tür kimyasalları uygulayan firmamız STAR ANTISLIP bu konuda size hem kolay hemde ekonomik çözümler sunacaktır bizimle iletişime geçin  www.starantislip.com

Sonuç Ve Özet

Kayma, takılma ve düşme riskleri işyeri, ev ve sosyal alanlar için değerlendir melidir. Kaygan zeminlere karşı alınacak önlemler belirlenirken riskleri azaltma sıralamasına uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir.Ayrıca işyeri özelliklerine uygun bir kontrol listesi ile zeminlerin kayganlığı ve kaygan zemin oluşabilecek alanlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.  

     7 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Kanunu, erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan zemin kaplaması uygulamalarına idari para cezası verilmesini emrediyor. Zemin döşemesinin ıslak ya da kuru durumda kaygan olması erişilebilirlik standartlarına aykırı olduğu için en kısa sürede bu kaplamaların kaydırmaz hale getirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir. Aksi halde cezai yaptırım uygulanabilmektedir.   

 

  KAZA TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALARAK ÖNLENİR

“DİKKAT! KAYGAN ZEMİN yazısının olası bir kaza durumunda tazminat ödemeye engel olmadığını çoğu firma ve kurumlar bilmemektedir. 2008 yılı itibariyle ülkemizde de Avrupa birliği uyum yasaları gereğince, iş yerleri ve tüm kamuya açık yerlerin zeminlerini “kaydırmaz zemin” olması, yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yasaları gereğince alınan kararlara göre, iş yerlerinin taban döşeme ve kaplamaları sağlam, mümkün olduğunca düz ve kaymaz bir şekilde olması bir gereklilik… Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, yıllık ortalama 83 bin iş kazası meydana gelmekte ve bunların 840’ı ölümle sonuçlanmakta.

378 sayılı Erişilebilirlik Kanunu (Engellilerle ilgili) standartlarına uygun olmayan yapılı çevre uygulamalarına idari para cezası verilmesini emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddeleri kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların 7 Temmuz 2015 tarihine kadar engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesini emrediyor.

 

KAYMAZ FAYANS YOKTUR!

. Kaymaz fayans, kaymaz taş diye satılan bir çok ürünün AB standartlarının çok altında olmasının yanında ölümcül düzeyde kaygan olduğunu gördük! bir çok otelin yada firmanın yöneticileri biz kaymaz taş kullanıyoruz bir şey olmaz diyerek uyarılarımıza kulak asmadılar. Kültür düzeyi yüksek olan ülkelerde üretimi artırmak, iş gücü kaybını önlemek için zeminlerini  star antislip le kaymaz hale getiriyorlar. Islak ve yağlı bir mutfakta, fabrikada, otelde personel ne kadar hızlı çalışabilir ki? %30 … evet %70 iş gücü kaybını önlemek için  gelişmiş ülkeler iş kazalarına çare bulmanın yanında seri çalışabilmek için de ürünümüz olan star antislip i seçiyorlar ürün kaplama malzemesi olmadığı için zemindeki taşınızın esnetiğini , güzelliğini bozmaz taşın gözle görülmeyen mikroskop yardımıyla görebileceğiniz deliklerinin içine yerleşir           

 1 2

                    www.starantislip.com

     DİKKAT KAYGAN ZEMİN!” LEVHASI

     TAZMİNAT ALMANIZA ENGEL OLAMAZ! 

 3

 

 

   İŞ GÜVENLİĞİ VE ERİŞEBİLİRLİK KANUNLARINA GÖRE    ZEMİNİNİZİ KAYMAZ DURUMA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜSÜNÜZ

 4

 AB standart larına göre  0,50  cof olarak  belirtilen kaymazlık  sürtünme katsayısına  sahip tüm yüzeyler kayma tehlikelerine karşı sınır.  Yani bu katsayının altında olan her yüzey de  kayıp düşme tehlikesi , dolayısıyla tazminat alma hakkı vardır !      Oysa Türkiye ‘ de hiç bir yerde bu kural uygulanmazken”dikkat kaygan zemin“levhası koyduk bizi bağlamaz diyenler  AB  standartlarına  göre  bu  levha hukuku  bağlamayan  sadece uyarıcı  niteliği olan  levhalardır.    

 

 Adsız

  Bu levhaların olduğu  yerlerde  zemin kaymaz lık  oranı   0,49  olsa bile tazminatınızı  alırsınız . Hep  bu kayıp düşmeleri  kendi hatanız olarak  gördünüz  ve unutup  geçtiniz !  Oysa bir trafik kazası olsa karşı tarafda suçlu ,iptal edilen bir uçuş ,hatalı çıkan  bir ürün oldu mu  hakkınızı sonuna kadar aramaz mısınız ?.     Avrupa  birliği standartlarına ve Türkiye’deki iş güvenliği ve engellilerin erişebilirlik kanunlarında kayıp düşmeden oluşa cak  kazalarda  gerekli  önlem  alınmadıysa  suç zeminde  kaymazlık  sağlamayan firmanın Yani bundan sonra benim hatam, dikkatsizlik  sonucu kaydım , düştüm yok !                    Ege ve Akdeniz’de havuz kenarında  kayıp  düşen  onlarca  avrupalı  turist  tazminatlarını  alırken biz niye hakkımızı  arama yalım. Evet bu kanunlar okulda kayıp düşen çocuğunuz dan , AVM’ de alış  veriş  yaparken kayıp düşen  eşinize, şifa bulmak için bir termal  otele gidip havuz kenarında yada  banyoda  düşen  yaşlı anne babanızdan , grip olup hastaneye giden kayıp düşerek belini kıran kardeşinize kadar koruyor.

www.starantislip.com    www.kaydirmazzemin.net

antislip nedir ?

antislip Türkçe anlamı

İngilizce Türkçe sözlükte anlamı 

antislip                     kayma önleyen

antislip finish         kaymazlık apresi kaymazlık bitim işlemi

nonslip                      kaymaz  ,   kaymayan

antiskid                    patinaj önleyici

 

  STAR ANTİSLİP KAYDIRMAZ ZEMİN SOLÜSYONLARI GÜVENLİ ADIMLAR İÇİN

  • Düşme kazalarının büyük çoğunluğu ıslak , sabunlu ve yağlı kaygan zeminler nedeniyle meydana gelmektedir. Bu tip zeminlere STAR ANTISIP solüsyon uygulanarak zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemeden, yüzeyde gözle görülmeyen boşluklarını doldurarak zeminin ıslak, sabunlu ve yağlı olduğunda kayganlığı etkin olarak ortadan kaldırır.

 

 STAR ANTİ SLİP NEDİR ?

STAR ANTI SLIP Zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemeden Seramik yüzeylerde, Fayans yüzeylerde, Granit yüzeylerde, beton yüzeylerde ve mermer yüzeylerde kaydırmazık etkisi için kullanılır.

STAR ANTI SLIP Kaplama ürünleri ile karıştırılmaması gereken bir ürün dür, zemin yapısında bulunan gözenekler içine hapis olmaktadır. Zeminin su ile teması akabinde de ürün zemin yüzeyine çıkar ve böylece kaydırmazlık etkisi sağlanmış olur. ürün uygulandıktan sonra makina ile temizlik yapılmasında hiçbir sakınca görülmemektedir.

STAR ANTI SLIP solüsyon uygulanarak,zeminin sürtünme kat sayısını arttırır insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden düşüp yaralanma gibi problemleri ortadan kaldırır. Bilindiği gibi düşme kazalarının büyük çoğunluğu ıslak,yağlı ve sabunlu kaygan zeminler nedeniyle meydana gelmektedir bu gibi zeminlerde kayma sorununa kesin çözüm sağlar.          

Kayma riskini tamamen ortadan kaldırır5

     .İş yeriniz ,eviniz,fabrikanız ,havuzunuz!!! zeminleri yeni çıkan iş güvenliği ve engelilerin erişebilirlik kanunlarına uyumlumu ?  Firmamızı arayıp, randevu talebinde bulunun. Yüzeylerinizin kayganlığını ölçelim ve size en uygun, ekonomik dayanıklı çözümü sunalım.

.Dünyada kayma ve düşmelerin sebep olduğu kaza ve yaralanmalar trafik kazalarından sonra ikinci sırada gelmektedir. Özellikle oteller, restoranlar ve halka açık yerlerde kayıp düşmeler en başta gelen kaza sebepleridir.         

                                        

– Zeminin bakım ve temizliği açısından bir fark olmamakta,
– Uygulama sonrasında zemin hemen kullanıma açılabilmekte,
– Kayma sorununa kesin çözüm sağlanabilmekte,
– Yüzeyin orjinal görünümü hiçbir şekilde bozulmamakta ve
– Zararlı kimyasallar içermediği için de sağlığa kötü bir etkisi olmamaktadır.                                                                                                                                                                           

 

Renksiz, su bazlı, kullanıma hazır kimyasal bir solüsyondur.
Kolayca uygulanır; zemine yayılır, bekletilir, durulanır.
Kaplama değildir; aşınmaz, yıpranmaz, yırtılmaz.
Görünmez ancak etkisi hissedilir.
Zeminin görünümünü fark edilir şekilde değiştirmez.
Özel bakım ya da temizlik yöntemi gerektirmez.
Uygulama sonrası bekleme süresi gerektirmez,
Uygulama sonrası kalıntı bırakmaz.
Derz aralarına işlemiş kirin temizlenmesine yardımcı olur.
Doğa dostu bileşimi ile toprakta biyolojik olarak parçalanabilir.
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Tek uygulama yıllarca etkilidir.
Bakterileri öldürür ve üremesini önler.                                                                                                                          

 

 

Uygulama yapılmadan önce mutlaka tarafımızca mevcut zemininiz üzerinde slip metre ile ölçüm yapılıp demo çalışması yapılmaktadır.

 

ASM 825A SLİP METRE cihazı ile, Sürtünme Katsayısı,Zemin Kayma Testi, Zemin Güvenliği Testi ölçümleri yapılır

  11

 Uygulama sonrası kaydırmazlık garanti belgesi verilmektedir.    Zemininiz garanti süresince bizim güvencemiz altındadır .                22

3344 İŞ GÜVENLİĞİ VE ERİŞEBİLİRLİK KANUNLARINA GÖRE

 ZEMİNİNİZİ KAYMAZ DURUMA GETİRMEKLE YÜKÜMLÜSÜNÜZ

Bilindiği üzere Kaymaz Zemin Sistemleri ile birlikte Türkiye’de artık kof 51131 Standardının belirlemiş olduğu değerlerle zemin ölçümü yapılabilmektedir. Ancak    bunun için Dinamik mi  ya da Statik sürtünme katsayısı mı olması gerektiği henüz     tüketici tarafından bilinmemekte ve sektörde zemin ölçümü yapan firmalar tarafından sadece statik değerler ölçülmektedir.

Statik Sürtünme : Bir cisim bir yüzey üzerinde dururken, onun zemin üzerindeki ilk hareketini sağlayan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, durma halinden hareket haline geçmesi için harcanan kuvvettir.

Dinamik Sürtünme : Bir cismin yüzey üzerindeki ilk kalkış hareketinden sonraki sürekli olan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, hareket haline geçtikten sonra, onu sürekli  itmek için harcanan kuvvettir.

Bir örnek vermek gerekir ise;
Duran bir masayı hareket ettirene kadarki kuvvet Statik, hareket ettikten sonra onu sürekli hareket halinde tutan kuvvet de Dinamik ( Kinetik ) kuvvettir.

Zemin kaydırmazlık uygulamalarında doğru değer Dinamik sürtünme katsayısıdır. Çünkü zemin üzerinde kayma eylemi dinamik sürtünmeyi kapsar. Statik sürtünmede zaten kayma eylemi gerçekleşmez. Daha doğrusu duran bir kişi kayarak düşmez. Dolayısı ile Statik sürtünme katsayı değerinin bir önemi yoktur.

Zemin kaydırmazlık uygulamaları yaptırırken ölçüm değerlerinizi Dinamik sürtünme değeri olarak talep ediniz. Aksi durumda yaptırmış olduğunuz uygulamalardan istenilen sonucu alamayabilirsiniz

               RİSK ANALİZLERİNİZDE MUTLAKA ZEMİN RİSK RAPORUNU ALINIZ.

                     Kabul Edilen Endüstri Standartları

Sürtünme katsayısı ölçüm sonuçları 0,50 ve üzeri olarak tespit edilen zeminler, kuru olduğu durumlarda yürümek için güvenli kabul edilir. Ölçüm değerinin 0,60 ve üzerinde çıkması durumunda ise zemin “Oldukça Güvenli” olarak sınıflandırılır.

                   Sürtünme Katsayısı                   Güvenlik Sınıfı

                          0,60 ve Üzeri                            Oldukça Güvenli

                          0,60’a Kadar                             Güvenli

                          0,50’ye Kadar                           Tehlikeli

                          0,40’a Kadar                             Çok Tehlikeli

                           0,35’e Kadar                            Aşırı Tehlikeli

 

Kamu binalarında ve iş yerlerinde bulunan zeminlerin kaygan olması ve bu nedenle oluşabilecek kazaların önlenmesi için yasal düzenlemelrin yapılmasından sonra artık işletme sahipleri ve yöneticiler birinci derece sorumlu hale geldiler. Kaygan zeminden dolayı oluşan kazaların işgücünü azaltıp sağlık problemlerine neden olması yanı sıra işgücünü azaltan bir unsur olduğuna dikkat çeken Sivas MYO öğretim görevlisi Dr.Gültekin Coşkun yöneticilerin ve iş yeri sahiplerinin idari para cezaları ödememeleri için gerekli tedbirleri almalarının gerektiğini vurguladı. Coşkun konuyla ilgili olarak; “Günümüz inşaat sektöründe ve mimaride doğal taşlar ve seramikler zemin kaplama malzemesi olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. Bunun sonucunda bu zeminler üzerinde yürüyen bir çok insanın kayma sonucu düşerek yaralandığı hatta bu kazaların bazılarının ise ölümcül olduğu görülmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %35 inin düşme ve kayma sonucu oluştugu tespit edilmiştir. Kayarak düşme sonucu oluşan iş kaybı ortalama 38 gün olduğu tespit edilmiştir. İnsanların zemin kaplamalarında kullanılan doğal taş, seramik ve benzeri zemin kaplama malzemelerinin kayma riskini en aza indirmek için doğal taşların yüzeylerinin işlenmesi ve uygun yüzeye sahip malzemelerin kullanıması ile kullanılacak malzemelerin boyutların belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuya özellikle inşat firmalarının ve mimarların uyması zorunludur.” dedi Yasal düzenlemelere ve para cezalarına da dikat çeken Coşkun; “Okullar, hastahaneler, kamuya açık ve kapalı alanların, işletmelerin, avm’lerin, belediyelerin mevcut zeminlerinin kayma analizlerini yaptırarak kayma riski olan zeminleri kaymaz hale getirmekle yükümlüdürler. Bundan işletme sahipleri ve yöneticiler birinci derece sorumludurlar. Bu konuda uzman biri olarak zemin kaplamalarında kullanılacak malzemenin yönetmeliğe uygun seçilmesi zorunlulugu vardır. Aksi durumda insanların zeminin kaygan olmasından dolayı düşüp yaralanmalası sonucu tazminat alma hakları bulunmakta olup 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Kanunun Geçici 3 ncü maddesinde idari para cezasını yer almaktadır. Diğer taraftan, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ulaşılabilirlik hükümlerine aykırı yapılan uygulamalara ilişkin 1997 yılından bu tarafa dava açılabilmesi mümkündür. 5378 Sayılı Kanundaki süre uzatılması özürlü kişilerin dava açmasını engellememektedir. Özürlülerin kişisel hakları konu ile ilgili uğradıkları maddi veya manevi zarar ile ilgili olarak dava açmaları yönünde engel oluşturmamaktadır denilmektedir. Buradan yola çıkarak daha önceden zemin kaplaması olarak kullanılmış doğaltaş ve seramik gibi yüzeylerin kaymaz ve güvenli hale getirilmesi bir zorunluluktur.” dedi. Dr. Gültekin Coşkun istenilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara teknik destek ve bilgi verebileceğini de belirtti.

Zemin Ölçümünde Hangi Sürtünme Katsayısı ?

Bilindiği üzere Kaymaz Zemin Sistemleri ile birlikte Türkiye’de artık kof 51131 Standardının belirlemiş olduğu değerlerle zemin ölçümü yapılabilmektedir. Ancak bunun için Dinamik mi ya da Statik sürtünme katsayısı mı olması gerektiği henüz tüketici tarafından bilinmemekte ve sektörde zemin ölçümü yapan firmalar tarafından sadece statik değerler ölçülmektedir. Bu durum da müşteriyi yanıltmaktadır. Peki nedir iki ölçüm arasındaki fark ? Hangi sürtünme katsayısı daha doğrudur ? Bugün sizlere “bu konu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir ?”, bunları paylaşacağız.

Bilindiği üzere Fizikte iki farklı sürtünme kuvveti değeri vardır. Bunlar Statik ve Dinamik sürtünme değerleridir. Peki nedir bu değerler ? Dilerseniz önce tek tek ne anlama geldiklerini açıklayalım.

Statik Sürtünme : Bir cisim bir yüzey üzerinde durur iken, onun zemin üzerindeki ilk hareketini sağlayan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, durma halinden hareket haline geçmesi için harcanan kuvvettir.

Dinamik Sürtünme : Bir cismin yüzey üzerindeki ilk kalkış hareketinden sonraki sürekli olan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, hareket haline geçtikten sonra, onu sürekli itmek için harcanan kuvvettir.

Bir örnek vermek gerekir ise;
Duran bir masayı hareket ettirene kadarki kuvvet Statik, hareket ettikten sonra onu sürekli hareket halinde tutan kuvvet de Dinamik ( Kinetik ) kuvvettir.

Peki zemin kaydırmazlık uygulamalarında hangi ölçüm değerlerini doğru sonucu verir ?
Zemin kaydırmazlık uygulamalarında doğru değer Dinamik sürtünme katsayısıdır. Çünkü zemin üzerinde kayma eylemi dinamik sürtünmeyi kapsar. Statik sürtünmede zaten kayma eylemi gerçekleşmez. Daha doğrusu duran bir kişi kayarak düşmez. Dolayısı ile Statik sürtünme katsayı değerinin bir önemi yoktur.

Dinamik ve Statik sürtünme değerleri arasında nasıl bir fark vardır ?
Dinamik sürtünme ile statik sürtünme arasında yaklaşık olarak % 40 ile % 60 fark bulunmaktadır. Dinamik sürtünme katsayısı bir zemin üzerinde 0,64 µ ise, aynı zemin üzerindeki statik sürtünme katsayısı yaklaşık olarak 0,90 µ’dır.

Zemin kaydırmazlık uygulamaları yaptırırken ölçüm değerlerinizi Dinamik sürtünme değeri olarak talep ediniz. Aksi durumda yaptırmış olduğunuz uygulamalardan istenilen sonucu alamayabilirsiniz

Kabul Edilen Endüstri Standartları*

Statik sürtünme katsayısı ölçüm sonuçları 0,50 ve üzeri olarak tespit edilen zeminler, kuru olduğu durumlarda yürümek için güvenli kabul edilir. Ölçüm değerinin 0,60 ve üzerinde çıkması durumunda ise zemin “Oldukça Güvenli” olarak sınıflandırılır.

Sürtünme Katsayısı Güvenlik Sınıfı
0,60 ve Üzeri Oldukça Güvenli
0,60’a Kadar Güvenli
0,50’ye Kadar Tehlikeli
0,40’a Kadar Çok Tehlikeli
0,35’e Kadar Aşırı Tehlikeli

 

*Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (A.S.T.M.) ve Underwriters Laboratuarı (UL) tarafından kabul edilen standartlardır. UL, 1894 yılından beri güvenlik bilimi alanında küresel ölçekte hizmet veren bağımsız bir kuruluştur.

Bilimsel Açıklama

tlteknik

STAR ANTİ SLİP Onaylanmış Test Sonuçları ile Standartların Üzerinde Güvenlik Sağlıyor

Cevapla

Giriş yapılan kullanıcı admin. Çıkış?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/
"https://starantislip.com/"