Kayma Ölçer

HEDEFİMİZ SIFIR İŞ KAZASI

   KAZA TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALARAK ÖNLENİR

İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK ANALİZİ YAPMADAN MUTLAKA ZEMİN KAPLAMALARININ “KAYMA RİSKİNİ” BELİRLEMEK İÇİN ÖLÇÜM YAPTIRINIZ.RİSK ANALİZLERİNİZDE MUTLAKA ZEMİN RİSK RAPORUNU ALINIZ. BU ŞEKİLDE HUKUKİ SORUMLULUKTAN KURTULMUŞ OLURSUNUZ.

DIN 51131 STANDARDINA GÖRE;
ZEMİN KAPLAMALARININ SÜRTÜNME KATSAYISI ÖLÇÜMÜ STAR ANTİSLİP TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

AMERİKAN SLİP METRE ASM 825 A (SÜRTÜNME KAT SAYISI DİRENCİ ÖLÇER)

300_Control_Line1

16-2

UYARI

İş yeriniz, eviniz, fabrikanız, havuzunuzun zemini yeni çıkan İş Güvenliği ve Engelilerin Erişebilirlik Kanunlarına uyumlu mu ?  Firmamızı arayıp, randevu talebinde bulunun. Yüzeylerinizin kayganlığını ölçelim ve size en uygun ekonomik hem de dayanıklı çözümü sunalım.

Mevzuatta Kaygan Zemin

378 sayılı Engelliler Kanunu erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan yapılı çevre uygulamalarına idari para cezası verilmesini emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddeleri kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların 7 Temmuz 2013 tarihine kadar engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini emrediyor. Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanların gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine standartlara uygun erişilebilir olmayan her bir tespit için 1.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşlarına standartlara uygun erişilebilir olmayan her bir tespit için 5.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilecektir.

İdari para cezalarına yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihli  28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında her ile vali başkanlığında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kurulmuştur. Bu komisyonların 7 Temmuz 2015 tarihine kadar ek süre verme veya idari para cezası kesme yetkisi bulunmaktadır. İzleme ve denetleme çalışmaları engellilerin yoğun kullandıkları alanlardan başlayarak yapılacak olup şikayet durumları öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Zemin döşemesinin ıslak yada kuru durumda kaygan olması erişilebilirlik standartlarına aykırı olduğu için en kısa sürede bu döşemelerin kaydırmaz hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde cezai müeyyideye uygulanabilir.

Erişilebilirlik (Ulaşılabilirlik) Nedir?

Erişilebilirlik; “yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmek ve bunlardan yararlanabilmek” anlamına gelmektedir.

Kabul Edilen Endüstri Standartları*

Statik sürtünme katsayısı ölçüm sonuçları 0,50 ve üzeri olarak tespit edilen zeminler, kuru olduğu durumlarda yürümek için güvenli kabul edilir. Ölçüm değerinin 0,60 ve üzerinde çıkması durumunda ise zemin “Oldukça Güvenli” olarak sınıflandırılır.

Sürtünme Katsayısı Güvenlik Sınıfı
0,60 ve Üzeri Oldukça Güvenli
0,60’a Kadar Güvenli
0,50’ye Kadar Tehlikeli
0,40’a Kadar Çok Tehlikeli
0,35’e Kadar Aşırı Tehlikeli

*Amerikan Test ve Materyal Topluluğu (A.S.T.M.) ve Underwriters Laboratuarı (UL) tarafından kabul edilen standartlardır. UL, 1894 yılından beri güvenlik bilimi alanında küresel ölçekte hizmet veren bağımsız bir kuruluştur.

İzleme ve Denetleme Komisyonunca denetlenmeden önce zemininizin kaygan olup olmadığını American Slip Mete ASM 825 A ile ölçüp zemininizin denetlemelerden geçip geçemeyeceğini rapor halinde size sunalım.

İstek üzerine Türkiye’nin her yerine gelip zemininizin kaygan olup olmadığını ölçebiliriz. Zemininiz kaygan ise size uygun seçenekler sunabiliriz.

Zemin Ölçme Raporu Numune

ASM 825A – KAYMAZLIK ÖLÇÜM TABLOSU

11295701_471206566380430_8682832956560986374_n  l_201511171605234936100_Back_of_Meter_Dimensioned

AMERİKAN SLİP METRE ASM 825 A KULLANIMI

1

2

3

16-2

Zemin Ölçümünde Hangi Sürtünme Katsayısı ?

Bilindiği üzere Kaymaz Zemin Sistemleri ile birlikte Türkiye’de artık kof 51131 Standardının belirlemiş olduğu değerlerle zemin ölçümü yapılabilmektedir. Ancak bunun için Dinamik mi ya da Statik sürtünme katsayısı mı olması gerektiği henüz tüketici tarafından bilinmemekte ve sektörde zemin ölçümü yapan firmalar tarafından sadece statik değerler ölçülmektedir. Bu durum da müşteriyi yanıltmaktadır. Peki nedir iki ölçüm arasındaki fark ? Hangi sürtünme katsayısı daha doğrudur ? Bugün sizlere “bu konu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir ?”, bunları paylaşacağız.

Bilindiği üzere Fizikte iki farklı sürtünme kuvveti değeri vardır. Bunlar Statik ve Dinamik sürtünme değerleridir. Peki nedir bu değerler ? Dilerseniz önce tek tek ne anlama geldiklerini açıklayalım.

Statik Sürtünme : Bir cisim bir yüzey üzerinde durur iken, onun zemin üzerindeki ilk hareketini sağlayan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, durma halinden hareket haline geçmesi için harcanan kuvvettir.

Dinamik Sürtünme : Bir cismin yüzey üzerindeki ilk kalkış hareketinden sonraki sürekli olan sürtünme kuvvetidir. Yani bir cismi, hareket haline geçtikten sonra, onu sürekli itmek için harcanan kuvvettir.

Bir örnek vermek gerekir ise;
Duran bir masayı hareket ettirene kadarki kuvvet Statik, hareket ettikten sonra onu sürekli hareket halinde tutan kuvvet de Dinamik ( Kinetik ) kuvvettir.

Peki zemin kaydırmazlık uygulamalarında hangi ölçüm değerlerini doğru sonucu verir ?
Zemin kaydırmazlık uygulamalarında doğru değer Dinamik sürtünme katsayısıdır. Çünkü zemin üzerinde kayma eylemi dinamik sürtünmeyi kapsar. Statik sürtünmede zaten kayma eylemi gerçekleşmez. Daha doğrusu duran bir kişi kayarak düşmez. Dolayısı ile Statik sürtünme katsayı değerinin bir önemi yoktur.

Dinamik ve Statik sürtünme değerleri arasında nasıl bir fark vardır ?
Dinamik sürtünme ile statik sürtünme arasında yaklaşık olarak % 40 ile % 60 fark bulunmaktadır. Dinamik sürtünme katsayısı bir zemin üzerinde 0,64 µ ise, aynı zemin üzerindeki statik sürtünme katsayısı yaklaşık olarak 0,90 µ’dır.

Zemin kaydırmazlık uygulamaları yaptırırken ölçüm değerlerinizi Dinamik sürtünme değeri olarak talep ediniz. Aksi durumda yaptırmış olduğunuz uygulamalardan istenilen sonucu alamayabilirsiniz

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/
"https://starantislip.com/"